شمارش معکوس تا سی و دومین یادواره شهدای شهرک خوزنین
کبوتر
توضیحی مختصر درباره سایت :
در این وب سایت سعی شده تا تمامی اطلاعات و مدارک و تصاویر شهدای شهرک خوزنین جمع آوری شده ، تا این گنجینه گران بها حفظ شده بطوری که هرکسی بتواند اطلاعاتی کامل از شهدای گرانقدر خوزنین بدست آورد.
پلاک شهدا
لیست شهیدان :